Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Междуличностни отношения

            Междуличностни отношения представлява различните начини на общуване, създаване на приятелства, близост, връзка между двама или повече души.С най-прости думи междуличностните отношения представляват всички видове взаимоотношения между хората.Всеки човек сам по себе си представлява личност, която има свой характер и навици.

За да бъдете в добри взаимоотношения с даден човек, то трябва до известна степен да притежавате общи сходства в характерите, общ мироглед към света и общи интереси.

Не винаги обаче хората, които си приличат прекалено много се разбират добре.Доста често точно противоположните характери се напасват най-добре.Въпреки това е нужно да си приличате в нещата, които за Вас се явяват наистина важна част от живота Ви.

Например, ако желанието Ви е да изградите здраво семейство, а човекът срещу Вас е настроен за купони и забавления. То взаимоотношенията Ви с този човек не биха достигнали до по-сериозна степен.

Интересите пораждат приятелства. Така например, ако обичате да играете футбол и ходите често на игрището. Вероятността да създадете добро приятелство, породено от общия интерес – футбола , е голяма.

Видове междуличностни отношения

Съществуват различни видове междуличностни отношения.Тези видове възникват според средата, в която се случва комуникацията между хората.Можем да разграничим следните видове междуличностни отношения:

 • Професионални междуличностни отношения – Обикновено тези взаимоотношения се наблюдават на работното място. В повечето фирми отношението между шеф и подчинен преминава чрез общуване на по-високо ниво.
 • Домакинско взаимоотношение – Това е нашето всекидневно общуване със семейството.
 • Морални междуличностни отношения – Тук общуването между хората се осъществява благодарение на спазването на определени морални ценности.
 • Правни междуличностни отношения – Общуването между хората се базира на спазването на законовите норми.
 • Религиозни междуличностни отношения – Тези взаимоотношения се сформират въз основа на вярванията.
 • Политически междуличностни отношения – Свързани с политиката и управлението на държавата.
 • Естетически междуличностни отношения – Свързани с разбиранията за красиво, развитието на духовността и обогатяването на вътрешния свят.

Всички тези видове не действат по отделно, а точно обратното.

Как да подобрим отношението ни към света?

Междуличностните отношения са сложна материя, която има за цел да обясни поведението на хората и същевременно да подобри общуването между хората.

Изключително важно за Вас е да се интересувате от себе си и да не гледате останалите.

Отношението ни към света може да се подобри като предприемем следното:

 • Бъдем по-услужливи и не очакваме в замяна нищо
 • Бъдем по-разбиращи
 • Не критикуваме останалите
 • Приемаме гледната точка на всеки човек и не спорим с тях.
 • Приемаме различните
 • Бъдем по-отворени за промени
 • Усмихваме се на малките неща
 • Не се ядосваме за маловажни неща
 • Приемаме с усмивка предизвикателствата

Всички тези примери могат да ни направят по-добри.

Проблеми при междуличностни отношения

Много чест проблем е трудната комуникация между хората.В следствие на лоша комуникация идват и много междуличностни проблеми между приятели и двойки.

Много важно е да можете да се научите да разбирате другите и да не ги съдите за изборите им в живота.

От изключително важно значение е да знаем, че в комуникацията между двама или повече винаги има две или повече гледни точки, сблъсък на характери и темпераменти, емоционални, възрастови и религиозни отлагания и куп други фактори, които могат да бъдат добавени тук. И тук се намесва терапевтичния процес с цел да разкрие нови хоризонти и усъвършенства процеса на диалог. 

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *