Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Синдромът на емоционалното прегаряне

Синдромът на професионално прегаряне “бърн аут” /burn out – изгаряне/ е описан за първи път през 1974 г. от Хърбърт Фройденбергер при работещи в сфери с голямо умствено и емоционално натоварване, които след около година работа ставали депресивни и емоционално изчерпани, нервни и раздразнителни, цинични и подозрителни към хората, с които работели. Накратко казано – състояние на физиологично, емоционално и умствено изчерпване, характеризиращо се с хронична умора, чувство за безпомощност и безнадежност, развитие на негативно себевъзприятие и отношение към работата, живота и другите хора. В последните десетина години прегаряне се наблюдава в много сфери на професионална реализация – технологичен, индустриален, банков и други.  Гняв, възмущение, страх, отчаяние са водещи за синдрома.

Синдромът на професионално изпепеляване най-често се проявява с няколко групи симптоми:
Физиологични – хронична умора, понижена устойчивост по отношение на простудни и вирусни инфекции, главоболие, гастроинтестинални разстройства, загуба на тегло или скоростно напълняване др.
Когнитивни – дистанциране и отбранителна нагласа спрямо проблемите които трябва да разрешат; отрицателно или цинично отношение към работата и колегите.
Емоционални – чувство за “професионален провал”, безпомощност и безнадеждност, чувство за вина по отношение на търсещите помощ, скука, раздразнителност, недоверие
Поведенчески –  склонност към рисково поведение или приемане на алкохол и  опиати; неспособност за реализиране в екипни отношения;

Характеристика на синдрома е тенденцията за отрицателна себеоценка. Страдащите от синдрома се чувстват нещастни и недоволни от себе си, неудовлетворени от професионалните си умения и реализация. Последствията от това състояние могат да бъдат много сериозни както за самите засегнати и обкръжаващите ги /семейство, колеги/, така и за организацията в която работят.

Стадии в развитието на синдрома “бърн аут”:

1/Стадий на “медения месец” – по време на тази фаза, индивидът е значително удовлетворен от своята работа. Големите надежди и очаквания, творческата свобода на работното място създават у него високи очаквания.

2/Стадий на пробуждането /отрезвяването/ – в тази фаза, засегнатия започва да разбира, че неговите очаквания и надежди по отношение на професията, работодателя и колегите са били малко прибързани. В резултат на това откритие той започва да работи по-интензивно и по-продължително.

3/ Стадий на загуба на работния тонус – през тази фаза повишеният интерес към работата постепенно отстъпва и се заменя с постоянно раздразнение и чувство на умора. Много често се изменят ритъма на хранене и сън. Нерядко се увеличава консумацията на алкохол, медикаменти, наркотици, развива се повишена страст към пазаруване.

4/ Стадий на пълно “изгаряне” – между първата и тази, последна фаза на протичане, могат да преминат години /средно 3-4 години/, но понякога са достатъчни и само няколко месеца. Основният симптом в тази фаза е чувството на отчаяние. Страдащият се чувства “изцеден” и единственият изход, който вижда е напускането на работа, като в същото време не желае и не може да избяга от отговорността за нея. Последиците на “бърн аут” могат да бъдат – мозъчен инсулт, нервно-психическо изтощение и дори поява на суицидни мисли. По-голяма част от страдащите се смятат за виновни за случилото се и вследствие на отчаянието не виждат изход от ситуацията.

Преди близо четиридесет години професионалното прегаряне е смятано за феномен. За съжаление в модерния 21 век предстои неговото официализиране като заболяване от Световната здравна организация. Препоръчително и необходимо е споделянето с членове на семейството и работодател, както и задължителната намеса на  психотерапевт, за да се определят нови професионални и жизнени цели, както и сили за тяхната реализация. Намирането на занимания извън професионалната дейност ще завиши значително жизнения тонус и мотивация за засегнатото лице.

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *