Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Успешен мениджър що е то?

Формулата за успешен бизнес рязко и твърде неочаквано се промени в изминалите три години.

Как обаче да се подкрепят мениджърите, за да увеличават и задържат продуктивността си в синхрон с личните си цели и отговорности? Всякакви възможни семинари, уебинари, тренинги и други модерни методики се препоръчват с краткосрочна резултатност, защото в основата на успешния лидер в бизнеса освен огромен обем от професионални умения, качества и знания, завидно място заема и емоционалната интелигентност.

Какво ни прави лидери?

От Даниел Голдман

„Идентифицирането на индивиди, направени от „правилния материал“ за лидери , е по-скоро изкуство, отколкото наука. В основата си персоналния стил на всеки лидер е изключително различен : от тиха аналитичност до пламенни речи. Всички те си приличат по едно нещо – високите нива на емоционална интелигентност в съчетание с придобита такава и технически умения”.

Успешният мениджър е не само безспорен авторитет, но и емоционално стабилен човек ,който може да води с вътрешно лидерство , правилно отношения  и не само с мисъл и идея.  За правилното управление на емоциите е необходим бърз и правилен анализ на емоциите, разбиране, усещане, често трасформиране и изразяване. Бизнесът в огромната си част се гради се гради върху взаимоотношенията между хората, скоростта за взимане на решения, устойчивостта при стрес, бързина и гъвкавост в договорните процеси, лоялност и т.н. Лидерът е в състояние да плени подчинените си с идея, да ги зарази с неговата емоция и да създаде атмосфера за ефективна работа.

Mind Quality е продукт, насочен към тези успешни мениджъри / лидери, за лична подкрепа и развиване на техния потенциал. Дискретно и индивидуално, строго конфиденциално  се подпомагат ръководните кадри за качествено преодоляване на стреса и професионално прегаряне, доразвиваване на емоционалната интелигентност, работа върху личната тревожност като  елемент от социалния пакет на корпоративни големи структури.

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *