Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Личностен тест

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСНИК

            Този въпросник съдържа 86 въпроса, на които се отговаря с думата “ДА” или “НЕ”. Предпочитаният от Вас отговор отбележете със знака “Х” в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ. Молим Ви, следете дали номерът, на който отговаряте в листа за отговори съответствува на номера на въпроса във ВЪПРОСНИКА.

            ВЪРХУ САМИЯ ВЪПРОСНИК НЕ ОТБЕЛЯЗВАЙТЕ НИЩО!

            Тук няма добри ли лоши отговори. Работете бързо и не се замисляйте дълго върху всеки въпрос.

………………………………………………………………………………………………

1.   Имате ли много и любими  различни занимания, с които запълвате свободното си    време?

2.    Обмисляте ли нещата преди да предприемете каквото и да е.

 • Често ли се променя настроението Ви – ту добро, ту лошо?
 •  Приемали ли сте похвали за нещо, което знаете, че друг го е извършил?
 •  Приказлив /словоохотлив/ човек ли сте?
 • Бихте ли се притеснявали, ако дължите някому нещо?
 • Чувствате ли се понякога нещастен (на), без да има конкретна причина?
 • Случвало ли Ви се е да се полакомите да си вземете от нещо повече, отколкото Ви  се полага?
 • Може ли да кажете, че сте доста жив, жизнерадостен човек?
 • Бихте ли се разстроили много, ако видите някое дете или животно да страда?
 • Често ли се базпокоите за нещо, което не е трябвало да направите или казвате?
 • Когато кажете, че ще направите нещо държите ли на думата си, въпреки, че това може да е свързано с много неудобства за Вас?
 • Обикновено можете ли де се отпускате и да се забавлявате във весела компания
 • Раздразнителен(на) ли сте?
 • Случвало ли се е да обвинявате някого в нещо, което знаете, че Вие сте извършили?
 • Обичате ли да се срещате с нови хора?
 • Лесно ли могат да се наранят чувствата Ви?
 • Мислите ли, че всички Ваши навици са добри и приемливи за хората?
 • Склонен(на) ли сте да оставате в сянка, когато сте сред хората
 • Бихте ли приели препарати ( лекарства, наркотици и др), които могат да имат странен или опасен ефект?
 • Често ли се случва “да Ви дойде до гуша” (да Ви писне)?
 • Случвало ли се е да вземете чужда вещ (дори само молив или копче)?
 • Обичате ли често да излизате?
 • Правили Ви удоволствие да причинявате болка на хората които обичате?
 • Често ли Ви тревожи чувството за вина?
 • Говорите ли понякога за нещо, от което нищо не разбирате?          
 • Предпочитате ли четенето пред срещите с хората?
 • Бихте ли казали, че сте нервен човек?
 • Имате ли много приятели?
 • Обичате ли да си правите с хората груби шеги (лоши номера), които понякога наистина могат да им навредят?
 • Измъчват ли ви често съмнения и опасности?
 • Като дете винаги ли правехте веднага и без мъмрене това, което искаха от Вас?
 • Мислите ли, че сте от хората на които много – много не им пука?
 • Отдавате ли голямо значение на добрите обноски и чистоплътността?
 • Тревожите ли се за странни неща, които могат да се случат?
 • Случвало ли Ви се е да  счупите или да загубите вещ?
 • Обикновено Ваша ли е инициативата, когато създавате нови приятелства?
 • Лесно ли влизате в положението на хората, които споделят с Вас своите грижи?
 • Бихте ли казали за себе си, че сте вътрешно напрегнат(а), твърде чувствителен?
 • Обикновено мълчите ли, когато сте сред хора?
 • Смятате ли, че бракът е нещо отживяло и требва да се премахне?
 • Изпитвате ли от време на време самосъжаление?
 • Хвалите ли се понякога?
 • Лесно ли можете да оживите някоя скучаеща компания?
 • Дразнят ли ви шофьори които карат предпазливо?
 • Тревожите ли се за здравето си?
 • Случвало ли ви се е да кажете нещо лошо или злобно по адрес на някого?
 • Обичате ли да разказвате шеги и весели истории на своите приятели?
 • Случвало ли се е като дете да се държите дръзко с родителите си?
 • Обичате ли да бъдете сред хората?
 • Безпокоите ли се ако знаете, че сте допуснали грешка в работата си?
 • Страдате ли от безсъние?
 • Винаги ли измивате ръцете си преди ядене?
 • Имате ли почти винаги “готов отговор”, когато разговаряте с хората?
 • Често ли се чувствате отпуснат(а) и уморен(а) без определена причина?
 • Случвало ли Ви се е да си послужите с измама по време на игра?
 • Обичате ли да вършите неща, при които трябва да се действа бързо?
 • Добър човек ли е (била) Вашата майка?
 • Често ли имате чувството, че животът е много скучен и сив?
 • Случвало ли се е да използвате някого за своите интереси.
 • Има ли хора, които постоянно гледат да Ви  отбягват.
 • Винаги ли сте учтив(а), дори и с хора, които са Ви неприятни?
 • Искало ли Ви се е понякога да сте мъртъв (ва).
 • Бихте ли декларирали всичко на митницата, дори и да сте сигурен (на), че няма да Ви проверяват?
 • Когато пътувате с влак, често ли пристигане на гарата в последната минута?
 • Страдате ли от нерви?
 • Случвало ли се е да кажете нещо нарочно, за да засегнете някого?
 • Лесно ли се развалят приятелствата Ви, без да имате вина за това?
 • Често ли се чувствате самотен (а)?
 • Винаги ли делата отговарят на думите Ви?
 • Лесно ли се развалят приятелствата Ви, без да имате вина за това?
 • Често ли се чувствате самотен (а)?
 • Винаги ли делата отговарят на думите Ви?
 • Обичатели понякога да дразните животните?
 • Лесно ли се засягате, когато хората намират недостатъци у Вас или в работата Ви?
 • Смятате ли, че живот без опасности, ща бъде твърде скучен за Вас?
 • Закъснявали ли сте някога за среща или за работа?
 • Обичате ли около Вас да има възбуда и голямо оживление?
 • Бихте ли искали другите хора да се страхуват от Вас?
 • Случва ли Ви се понякога ту да кипите от енергия, ту да сте много отпуснат (а)?
 • Оставате ли понякога днешната работа за утре?
 • Смятат ли Ви другите хора за твърде жив (а) и жизнерадиостен?
 •  Лесно ли се засягате на някои теми?
 • Винаги ли сте готов (а) да признаете грешката, която сте направили\\\2
 • Бие ли Ви станало много жално за животното, което е хванато в капан?
 • Неприятно ли Ви беше да попълвате този въпросник?

  Ключ на личностния въпросник на Айзенк

ПСИХОТИЗЪМ”

ДА” 4, 15, 20, 24, 30, 33, 41, 45, 61, 68, 71, 74, 79, 86

НЕ” 2, 6, 10, 12, 34, 38, 51,58, 85

ЕКСТРАВЕРСИЯ

ДА” 1, 5, 9, 13, 16, 18  29, 37, 44, 45, 50, 54, 57, 65, 76, 78

НЕ” 19, 27, 40

НЕВРОТИЗЪМ

ДА” 3, 7, 11, 14, 17, 21, 25, 26, 31, 35, 39, 42, 46, 52, 55, 59, 63, 67, 69, 72, 75, 80, 83

ЛЪЖА

ДА” 18, 32, 53, 62, 73, 84

НЕ 8, 22, 26, 36, 43, 47, 49, 56, 60, 70, 77, 81

СРЕДНИ СТОЙНОСТИ И СТАНДАРТНИ ОТКЛОНЕНИЯ

                   П                   Е                   Н                    Л

Мъэже 3.78 -2.49     12.75- 4.33     9.69- 5.09        8.75- 4

Жени    2.89- 2.69     12.04- 4.41     13.25- 5.07     10.42 -3

Чрез Айзенк се измерват най-важните и относително постоянни личностни характеристики: невротизъм, ексровертност – интровертност и психотизъм

Според Айзенк НЕВРОТИЗМЪТ  т.е. емоционалната неустойючивост е представен от съвкупност от явления простиращи се от нормалната емоционална стабилност до нейната изразена лабилност. Понятието “невротизъм” не съответства на разбирането за невроза, но се допуска че в неблагоприятни ситуации е възможно развитието на невроза. Най-характерни за невротичната личност са неадекватно силните реакции по отношщение на стимула. Невротизмът отразява емоционалната реактивност на личността

          ЕМОЦИОНАЛНО ЛАБИЛНИ са лица с високи показатели на невротизъм. Те са неспокойни, тревожни, често са подтиснати и склонни към депресивни изживявания. Те са нестабилни неуравновесени. Тяхното настроение лесно и често се мени. В преживяванията им преоблрадава тревожност, мнителност, нерешителност.  Те са извънредно емоционални и впечатлителни, силно реагират на всякакви стимули и трудно се връщат към спокойно състояние след силно изживяване. Имат нарушения в съня и страдат от от различни психосуматични разстройства. Имат затруднения в адаптацията – често реагират неадекватно и са предразположени към стрес. Лицата с висок невротизъм се стремят към към по-голяма социална дистанция, към по-голяма внушаемост. Високият невротизъм е противопоказен за професии които изискват делови качества като счетоводство, управление и др.

ЕМОЦИОНАЛНО СТАБИЛНИ са лицата с ниски показатели на невротизъм. Те имат по-високи прагове на емоционално реагиране, бързо възвръщат изходното си състояние след емоционална възбуда. Те са обикновенно спокойни, уравновесени, уверени и решителни. Характеризират се с зрялост на емоционалните преживявания. Имат добър самоконтрол и не се поддават  на тревога. Като цяло имат по-добри възможности за адаптация, особенно в стресови ситуации.

Невротизмът се свързва с различия в равнищата на активност на лимбичната нервна система. Какато при Павлов така и тук угасването или повдигането на градуса на даден тип поведение е свързано с процесите на възбуждане и задържане.

От Юнг Айзенк заимства понятията ЕКСТРАВЕРТНОСТ И ИНТРАВЕРТНОСТ, но ги разглежда не като различни типове насоченост на либидото, а като корелиращи помежду си характерологически черти.

ЕКСТРАВЕРТЪТ се описва като по активен, по- енергичен, общителен, импулсивен, оптимистичен със слаб контрол върху емоциите и чувствата. Обича шумните компании, нуждае се от хора на които да говори. Има нужда от възбуда и стимулации. Може да бъде наречен “търсач на усещания”

     Общителаността е определяща характеристика на Екстраверта. Той в по-голяма степен позволява на другите да се доближат до него. Слонен е да поема инициативата при създаване и поддържане на социални контакти.  Те правят по-широки крачки, пишат с по-едри букви, говорят повече, поддържат по-г. контакт с очите. Екстраверта изглежда по възприемчив към социално влияние. Те са склонни да променят преценката си под влияние на указания дадени от лица с по-висок престиж. Те са по-внушаеми, по-податливи на влияния. Те са по-упорити, по-настойчиви по-убедителни.

          Най внушаеми са хората които попадат в невротично екстравертния квадрат.

Екстравертите са склонни към  социални развлечения Те проявяват по-висока социална интелигентност, способни са да общуват с хората, да показват личен интерес към тях и проблемите им и да предвиждат реакциите им. Те предпочитат високите нива на риск. Обичат промените. Действат под влияние на момента, бързо взимат решения без много обмисляне. Винаги имат готов отговор и общо взето са импулсивни личности. Те клонят към изкуството и социалните науки. Те реагират главно на наградите. Гледат оптимистично на нещата. Предпочитат да действат да движат нещата и като цяло са живи, жизнени и активни.

          ЕКСТРАВЕРТНАТА ЛИЧНОСТ носи в себе си нагласа за активност върху обекти вън от нея. Това е в същност ориентацията им, предметът на активността да бъде локализиран вън от самосъзнанието.

ИНТРОВЕРТЪТ е тих, затворен, интроспективн, спокоен, срамежлив и дистанциран от хората. Предварително планира действията си, обича реда и държи чувствата си под строг контрол. Склонен е към самонаблюдение и самоанализ. Имат трудности в установяването на контакти с другите ,  предпочита книгите пред контакта с другите хора. Често са заети със себе си и своите мисли и преживявания, трудно понасят промените. Действията са им обмислени и рационални верен е на принципа три пъти мери веднъж режи.

 Обичат реда и спокойствието. Придържат се към етичните норми и имат чувството за отговорност. Недоврчев е към импулсите на момента. Не обича възбудата и силните преживявания. В по-голяма степен те предпочитат да бъдат сами. Контролира чувствата си, рядко се държи агресивно и не се ядосва лесно. Смята се ,че интраверта притежава качествата честност, стабилност и надежност в поведението си. Интровертността се придружава с консерватизъм. Те са по-надеждни и съвестни, по-дълго се задържат на едно и също място.  Те клонят към точните науки. Реагират главно на наказанията.

ПСИХОТИЗМЪТ според Айзенк е предразположение към егоцентризъм, егоизъм, безстрастност, неконтактност, самотници, склонни да бъдат агресивни и враждебни. Високи показатели на психотизъм показва склонност към по-г междуличностна дистанция, тъй като ориентацията им към другите в основата си е подозрителна и враждебна. Висок психотизъм предполага етноцентризъм или нетолерантност към групите на аутсайдерите. Те проявяват емоционална студенина, нечувствителни са към емоционалните състояния на другите. Могат да проявяват агресия дори към хора които обичат. Те са импулсивни, проявяват влечение към странни, необикновенни неща, пренебрегват опасностите, често демонстрират оригиналаност и креативност, неконвенциалност.

Допуска се, че докато лицата с високи показатели по скалата на невротизъм са предразположени към развитието на неврози при определени условия, то лицата с високи показатели по скалата на психотизма имат личностни предразположения към развитието на психични амбивалентности.

Според Айзенк поведенческите ефекти на Екстраверсията, интроверсията, невротизма и психотизма са:

 • Екстравертът и по-активен, импулсивен, контактен, лесно свързващ се. Те са по афилативни – по бързо скъсяват социалната дистанция в междуличностните отношения. Основните им характеристики са: общителен, приветлив, приказлив, отзивчив, невзискателен, жив, безгрижен, лидер
 • Интровертът  е успешно функциониращ в условията на тишина и изолация. Те са по дистантни не се решават лесно на тесен контакт. Основните им характеристики са: пасивен, старателен, трезв, мирен, самоконтролиран, надежден, уравновесен, хладнокръвен.
 • Невротиците попадат по-лесно в неблагоприятни ситуации, защото са емоционално нестабилни
 • Високият психотизъм често отива в трудни ситуации поради агресивност. Те поддържат по висока социална дистанция.
 • Първородните и единствени деца са по-склонни към афилация.. Те са по екстравертни, но може и да са по невротични.
 • Децата от различен пол имат по-висок невротизъм, ако са от едно семейство.
 • При семействата с първородено момиче то е по-интровертно.

Дименсиите екстраверсия и невротизъм са независими и ортогонални и образуват своеобразна координатна система за описване на четирите класически темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик.

Тестът е адаптиран за български условия от Иван Паспаланов – СУ Кл.Охридски и Щетински БАН.

Показателите по скалата лъжа първоначално са разглеждани като признак на симулация, но в последните години тази скала се разглежда като социално желателно поведение.

                             Тинка Минева

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *