Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Как се съживява легендата за принц Нарцис

Трудни, самовлюбени и манипулиращи – има ги във всеки офис

Или…..как се съживява легендата за принц Нарцис

Той е в близост до вас ежедневно !Те са едни от най-трудните личности, с които може да се сблъскате в професионалния си живот – надменни, самовлюбени, внасящи смут и напрежение в офиса. В повечето случаи притежават завишена, нереална самооценка, усещане за собствена значимост и прекомерна нужда от внимание. Хората, страдащи от нарцистично личностно разстройство, освен, че се целят директно в емоциите и разклащат вашата самоувереност.

Нарцистичната личност носи в себе си огромна собствена несигурност, която  успешно проектира върху колеги и близки, като го карат да се чувства незначителен и малък. Но ако в личния живот, имаме право на личен избор, то в офиса ситуацията е по-различна и вероятно служебната комуникация е неизбежна.

Как да разпознаем в работна среда колегата „нарцис“ – основни харатеристики:

  • Не се справят с напрежението – не понасят кризите в офиса, още по-малко с разрешаването им;
  • Трудно поемат отговорност – рядко ще срещнете Господин/Госпожа Нарцис, които да поемат пълна, та дори частична отговорност на своите постъпки и действия;
  • Невротични и непостоянни – променливо настроение, честа избухливост, смяна на мнение, вменяване на вина;
  • Изключително добри манипулатори – използват своя безспорен чар и интелект, за да постигат целите си. Красиви думи – малко действия (прекрасно мото);

Много хора на лидерски позиции от политици до бизнесмени попадат в категорията на нарцисите. Не може да не изтъкнем, е част от тях допринасят за развитието на света.

Какво можете да направите?

Арт Маркман, когнитивен психолог и автор на книгата „Умното мислене“ дава доста практически съвети в тази посока. Ако уязвимия нарцис е просто ваш колега, бихте могли да избягвате комуникация с него, ако това обаче е невъзможно, опитайте с емпатия. Бъдете информирани, че той ще опита почти 100% да ви унижи публично или подхвърли злостен коментар. Ако обаче уязвимият нарцис е ваш пряк ръководител ситуацията се задълбочава и може да се наложи след време да подготвите ново CV.

Последните тенденции в HR културата, насочват към активно търсене на индивидуален подход към служителя. Възможно ли е наистина да се работи успешно с „нарцис“? Отговорът е категорично ДА. Основни терапевтични методи за реална самооценката, овладяване на болезнения свръхконтрол, конфликтност и повишаване на емоционалната интелигентност са само една част от инструментите за овладяване на трудния „нарцис“.

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *