Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Как болното („здраво“) родителство създава „счупени“ деца

Семейни отношения Родители-деца

      Всички родители допускат грешки. Понятие като постоянна емоционална близост родител–дете не съществува. Напълно нормално е някой от родителите да повиши тон, а понякога и да влезе в прекомерния контрол.

      А подобни действия правят ли ни лоши и жестоки родители? Разбира се, че не. В крайна сметка родителите също са хора и имат своите тревоги.

            Има обаче едни други, чиито негативни модели на поведение, превземат детския живот. Именно това са „отровните“ или вредни родители. Независимо дали отровните родители са биели децата си като малки, оставяли са ги самички дълго време, малтретирали са ги, или пък са ги закриляли прекомерно като са им вменявали чувство за вина, резултатът е един и същ. Има еднотипна симптоматика – ниско самочувствие, усещане за безполезност и неадекватност, често депресивност и зависимости. Ужасяващ е факта, че отровените деца обвиняват често себе си за жестокостите, понесени в детството, че са предизвикали гнева на родителя. И това поведение е оправдано и има своята обосновка – а как инак детето да приеме, че любимият родител е всъщност насилник, а не закрилник.

      Ако вие сте дете на отровни родители, ако отговаряте с „да“  на  повече от 1/3 на въпросника, качен в текущата секция, може да направите много, за да се освободите  от чувството за вина и неувереност в себе си. Вероятно ще ви се стори странно, но мнозина остават под контрола на родителите си дори след смъртта им. Ужасяващо е да се чувстват преследвани от призраци с последвалата тягостност и чувство за вина.

      В следващите статии ще намерите ще направим своеобразно пътешествие в истината и откривателството, за да вникнете в себе си и се превърнете в господари на своя живот. Процесът на ограничаване на негативното влияние на отровните родители е бавен и постепенен. Той обаче ще освободи вътрешната Ви сила,истинската Ви същност и ще Ви дари с неподозирана енергия.

Ползвани цитати от Сюзън Форуърд, Крейг Бъг „Отровните родтели“

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *