Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Емоционална нестабилност

Емоционално нестабилната личност  е непредвидима и непостоянна, както в поведението, така и в начина си на мислене.  След момент на обожание, следват моменти на гняв и ярост. Би могло да има редуване на периоди на увереност и високо самочувствие, следвани от моменти на самота, недооценяване, или пък неразбраност. Емоционално нестабилния човек винаги търси подкрепа, одобрение, валидация. Това може да бъде силно изтощаващо както него, така и за околните. Общуването се превръща в истинско предизвикателство.

Много биха могли да бъдат факторите, които водят до емоционална нестабилност – неврологични, биологични, травми в детството, употреба на опиати, тормоз от близки, колеги, съученици и други. За всеки обкръжен от емоционално нестабилен човек е видно и ясно, че той/тя може да избухне всеки момент.

Емоционалната нестабилност се отразява върху професионалния живот чрез конфликтност, невъзможност за поемане на отговорност или пък трудности за работа в екип. Често работата в екип с този тип хора е изпитание за околните.

Независимо от това как се проявява нестабилността , емоционалните пикове и спадове са нейна запазена марка. Има добри дни, седмици и дори месеци. Но с времето първичния страх за реакция се завръща неизменно, както и  изблиците на непостоянство.

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *