Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Осъзнатата жена

Да бъдеш осъзната не означава да бъдеш перфектна. Осъзнатите жени имат същите страхове и разочарования и преживяват провали както правят неосъзнатите. Разликата е в начина, по който осъзнатите се справят с напрежението.Вместо да се крият, бягат или да се пречупят, тези, които са осъзнати, правят стъпка нагоре в трудни ситуации. Независимо дали някой ги наблюдава или не, те приемат това, което животът им поднася, и отговарят на предизвикателството.

Не казвам, че те са лишени от недостатъци или емоция, просто присъстват в това, което се случва, и да поемат отговорността за него. Те са В телата си и постоянно се упражняват да позволяват на чувствата да текат без съпротива и съдене.

Съзнателните жени определят абсолютни граници. Те няма да допуснат токсична енергия около себе си или около децата си.

Съзнателните жени търсят помощ. Не можем да се оправим с всичко, особено пък наведнъж. Да бъдеш съзнателен означава да бъдеш достатъчно мъдър, за да признаеш, когато ти идва твърде много.

Съзнателните жени трябва да изберат да се изправят лице в лице пред това, което е трудно, вместо да се оплакват или да му се съпротивляват. Те вече не са жертви. Без значение какво се е случило в миналото, те са избрали да направят каквото е необходимо, за да се излекуват, да оставят миналото да си иде и да продължат напред.

Съзнателните жени живеят в реалността. Те са се пуснали от всички заблуди. Имат ясно усещане какво е истината и следват своята интуиция. Те не са движени от страх или его, те са движени от истина, любов и достойнство.

Съзнателните жени не спират да изпробват своите граници и да се стараят да бъдат най-доброто, което могат да бъдат. Те са отворени и готови да се учат. И знаят, че да си прав не е толкова важно, колкото да разбираш истината. 
Sacred dreams,
текстът стигна до мен чрез Alhambrа

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
share this :
news

Related News

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *