Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

И все пак малко стрес е необходим!

И все пак …….малко стрес  е необходим!

„Лишаването от мотивация представлява най-голяма душевна трагедия, защото то унищожава всички отправни точки в живота на човека.“Ханс Селие

Много хора без малка доза позитивен стрес трудно биха се задвижили от само себе си.Ето защо е необходимо да има позитивен стрес, който да е мотивационно средство за достигане на по-висок стандарт в професионалния и личния живот, за поддържане на по-висока самооценка и качество на живот. Стойностите на позитивния стрес варират за всеки един от нас и не съществуват единни стандарти. Много е важно да бъдем в състояние да намерим оптималното количество стрес, адекватен за нашия живот.

Глобализацията на пазара поставя такива условия, че на фирмите им се налага да търсят сътрудници все по-високо информирани, специализирани, владеещи няколко езика, издържащи на увеличаваща се натовареност и активност. Динамичния и адекватен професионален живот на млад и средно млад човек до петдесет годишна възраст предполагат инициативност и действеност.

Би могло определени дози от този позитивен стрес да имат стимулиращ ефект върху служителя тоест да го извадят от онова удобно и уютно място с гръмко име „зона на комфорт“.  От древността до сега, човешката еволюция се дължи на движение и иновации, като започнем от огъня та до днес. Защо тогава избягваме оня стрес, който би могъл да ни мотивира и развива? Така наречената зона на комфорт ни е необходима , за да почиваме и се възстановяваме с любими занимания като спорт, четене, пътувания, медитативни и дихателни практики, и куп друг занимания. За никой не е тайна, че житейски не бихме могли да съществуваме единствено и само в това удоволствено състояние, тъй като неговата цел е да ни заземи и балансира енергията ни. 

И тук идва ролята на позитивния, адекватен, даже бихме могли да го наречем задължителен стрес, необходим за професионално развитие на служителя в организацията. Като ключови фактори за създаването  му се явяват например  постижения, мотивация от страна на мениджър, възможности за развитие, трудови условия, колегиални междуличностни отношения, заплата. Всеки, започнал нова работа работа, е изпълнен с ентусиазъм и интерес.

Ето защо добрият мениджмънт означава да се управлява и позитивира професионалния стрес и да превръща човешкия фактор в основната движеща сила, отчитайки адекватни модели и методики за мотивиране на персонала.

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *