Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Фобии

Какво е фобия?


Фобията е вид тревожно разстройство, което се изразява в страх от обекти (паяци, змии, игли и др.) или ситуации (социални събития, летене със самолет, открити пространства, тесни пространства, височини). Някои фобии са доста специфични, като например: страх от играчки, страх от хора с бради, страх от деца и много други. Проявите на фобия са индивидуални и зависят от личните особености и историята на човека.
Друго определение на фобия е: Ирационален страх от определени ситуации, действия или обекти. Понякога може да се идентифицира причина на биографично ниво, която да стои в основата на фобиите, но в повечето случаи такава не може да се открие. Докато страховете са (често) защитен механизъм от опасност, при фобиите не се наблюдава реален рисков фактор/обект/ситуация за здравето или за живота.

Видове фобии:

Фобиите се групират в три главни категории:

Социална фобия – много повече от стеснителност и срам
Генерализирана тревожност в социална среда и страх от излагане на обществено място, съпроводени с чувство на срам. Води до избягване на социалните контакти, повлиява негативно взаимоотношенията на всякакво ниво и професионалната реализация.

Специфични фобии – страх от нещо специфично и… напълно безобидно
Конкретен страх от определен обект или дейност, като например:
Зоофобия – страх от животни, най-често срещаният вид специфична фобия, обикновено се развива в детска възраст. Някои фобии преминават спонтанно, други остават в зряла възраст. Арахнофобия – страх от паяци, офидиофобия – страх от змии, орнитофобия – страх от птици, апифобия – страх от пчели; страх от котки, кучета, мишки, насекоми.
Клаустрофобия – страх от тесни пространства, като асансьори, тунели и др. Настъпва страх от попадане в капан, задушаване. Предприема се поведение, насочено към безопасност, например сядане в близост до прозорец или изход, но това не облекчава страха. Нелекувана, клаустрофобията може да се задълбочи и да започне да се мултиплица в по-широк кръг от пространства/ситуации.
Акрофобия – страх от височини, може да се появи дори при изкачване на стъпала или стълба.
– Аерофобия – страх от летене със самолет; понякога възниква след травматично преживяване в самолет, но често не може да се открие рационална припричина.
Хемофобия – фобия от кръв, от гледане на кръв или взимане на кръв за изследване; може да се съчетае с трипанофобията.
– Трипанофобия – фобия от инжекции. Фобия от нараняване или от инвазивни медицински процедури. Съпровождат се от припадане и спадане на кръвното налягане.
Аутофобия/ Изофобия – абнормен страх от самота и оставане насаме със себе си.
Канцерофобия/ Карцинофобия – абнормен, достигащ до паника страх от развитие на рак. Всеки телесен дискомфорт се приема като знак за тумор. Страх от контакт с раковоболни.
Неофобия – страх от всичко ново.
Геронтофобия – страх от остаряване или от стари хора.
Танатофобия – страх. простиращ се до ужас от смъртта

Агорафобия – паниката се надига при обширни пространства, молове/хипермаркети и обществени места
Често се нарича „страх от отворени пространства“ (агора на древногръцки означава площад) и е третата основна група на фобиите. Представлява ирационален страх или безпокойство от дадена обстановка или ситуация. Всъщност страхът на засегнатите е, че няма да могат да избягат, ако тревожността им нарастне ексцесивно. Често се свързат с паническо разстройство – страхът от определени места или ситуации възниква, когато пациентите са отключили паник атака и така предизвикват страх от развитие на последващи паник атаки. Два пъти по-често се среща при жени. Нелекувана, агорафобията може да доведе до перманентно затваряне вкъщи. С методите на преживелищната психотерапия до ефективно лечение достигат всеки 9 от 10 човека с агорафобия.
• Паранормални страхове:
– Трискайдекафобия – страх от всичко свързано с числото 13
– Фазмофобия – страх от духове
– Хироптофобия – страх от прилепи или вампири
• Други фобии:
– Еметофобия – страх от повръщане
– Одонтиатофобия – страх от ходене на зъболекар
– Бронтофобия/астрафобия– страх от бури и гръмотевици.
– Фартофобия – страх от флатуленция на публично място.
• – Ирационален страх от вода, страх от падане, от шумни звуци, от клоуни и други.
Симптоми:
• Физически симптоми на тревожност или паник атаки при проява на фобията– сърцебиене, гадене, диария, потене, треперене, недостиг на въздух, чувство за задушаване или замаяност;
Напрежение на очакване – безпокойство от попадане в дадена ситуация или евентуална среща с обекта на фобията;
• При деца – плач, хващане за родителя, получаване на пристъп.

Протичане и разпространение:

Страхът от определени обекти, дейности или ситуации води до силно желание за тяхното избягване, а това често влошава качеството на живот. Засегнатите разбират, че страхът им е ирационален и са извън реална опасност, но въпреки това не могат да го обяснят или контролират. Борбата с фобиите се утежнява и от стремежа за прикриването ѝ пред околните. От различни видове фобии страдат над 5-8% от населението, повече жени, отколкото мъже. Хора със семейна история (фамилна анамнеза) за фобия/фобии, срещаща се в неподсредствени членове от семейството, са три пъти по-склонни да развият фобия от останалите. Специфичните фобии са чести при деца и обикновено изчезват след определено време. При възрастните най-често започват внезапно и са по-продължителни и тежки като протичане. Едва 20% от страдащите от фобии, успяват да се освободят о от тях без своевременна адекватна психотерапия.
Фобия и фактори определящи сериозността на проблема:
Страдащият от фобия осъзнава, че страхът му е прекален спрямо ситуацията, но въпреки това не успява да го овладее.
Фобията води до съществени неудобства и нарушения в начина на живот. Редица от тях са свързани със стремежа да се избягва ситуации предизвикваща страх.
Фобията води до състояние на силна тревожност или депресия.
Фобиите и мозъчни процеси
Фобията активира реакции на бягство или атака. Амигдалата е тази част от мозъка, която отговаря за регулирането на тези процеси.

Фобия и панически атаки

Някои от хората страдащи от фобия преживяват и панически атаки. Атаките обикновено се проявяват внезапно и са свързани с неприятни психически и физиологични преживявания (чувство за загуба на контрол, изпотяване, силно сърцебиене, чувство на ужас и др.).

Помощ при фобия и лечение на фобии

Много хора с фобия не търсят професионална помощ, тъй като омаловажават сериозността на проблема или се надяват той да отмине от само себе си. Фобията би могла да изчезне и без терапия, но по-често това не е така.
Състоянието на фобия би могло да се преодолее чрез процес на индивидуална психотерапия. По време на нея клиентът и терапевтът работят за облекчаване на симптомите и разкриване на техните причини.
Груповата работа под формата на психотерапевтична група или група за подкрепа, също могат да се окажат много полезни за справянето на фобия. Споделянето и получаването на разбиране между хора с подобни проблеми може да е много ценно и градивно.
Понякога хората избират да предприемат и медикаментозно лечение назначено от психиатър. Има случаи, в които двата подхода биха могли да се комбинират.

Самопомощ при фобия

Можете да откриете свои собствени начини за намаляване на общото ниво на стрес в ежедневието си и с което да смекчите проявите на фобиите си. Насоки за това са:
• осигуряването на достатъчно сън и почивка;
• балансирано хранене;
• намалена употреба на кофеин;
• достатъчно движение;
• визуализации на това как се справяте с проблема;
• практикуване на техники за отпускане;
• повече време за близост с приятели и роднини.

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *